Smart Education

Smart Education

Smart Education on Jyväskylän Yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan monitieteinen tutkimus- ja koulutusalue, jonka piiriin kuuluu useita tutkimusryhmiä ja hankkeita.

Smart Education on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monitieteinen tutkimus- ja koulutusalue, joka liittyy seuraaviin IT-tiedekunnan kehittämisalueisiin: viihtyminen, pelit ja oppiminen, digitaalinen koulu ja oppimiskampus sekä laskennallisen ajattelun osaaminen koulutusjärjestelmässä. Smart Education on tiedekunnassa nopeasti kehittyvä tutkimus- ja koulutusalue, jossa teknologisten innovaatioiden avulla tarjotaan uusia vaihtoehtoja oppimisen ja opettamisen tapoihin, paikkoihin ja sisältöihin.

Tällä hetkellä tutkimusalueen keskeisimmät tieteenalat ovat kasvatustieteet, tietotekniikka, kognitiotiede (etenkin käyttäjäkokemus ja käytettävyystutkimus), luonnontieteet ja oppimistilasuunnittelu. Olennaisessa roolissa on myös eri oppiaineiden aineenopettaja-asiantuntemus, etenkin tietotekniikan opetuskäytön osalta. Smart Education -alue tekee tiivistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston tiedekuntien ja laitosten kanssa. Alue sisältää IT-tiedekunnassa tietotekniikan aineenopettajakoulutuksen, useita tutkimusryhmiä sekä tietoteknisten oppimisratkaisuiden sovelluskehitystä. Keskeisimmät tutkimusryhmät ovat innovatiiviset oppimisympäristöt, tietotekniikan opetuksen tutkimus, globaalit tietojärjestelmät ja kulttuurien väliset kommunikointiympäristöt.

Tietoja hankkeista ja tutkimusryhmistä löytyy Projektit -osiosta.