Smart Education

DiScho (Digital School services)

Skaalautuva asiantuntijapalvelu koulutuksen digitalisaation tukemiseen

Yhteiskunnan digitalisoituminen aiheuttaa muutoshaasteita koulutukselle. Laadukkaiden ja tehokkaiden digitaalisten koulutusratkaisujen suunnitteluun tarvitaan monitieteellistä, helposti hyödynnettävissä ja oikea-aikaisesti saatavilla olevaa tutkimuslähtöistä asiantuntemusta. Skaalautuva kehitys- ja arviointipalvelu koulutuksen digitalisaation tukemiseen (Digital school services) - hankkeen tarkoituksena on kehittää aikaisemman tutkimuksen pohjalta konseptihahmotelma koulutuksen digitalisaatiota tukevasta ketterästä, skaalautuvasta ja modulaarisesta asiantuntijapalvelusta ja sähköisestä palveluportaalista. Potentiaaliset asiakaskohderyhmät ovat etenkin oppimisalan yritykset ja koulutuksen järjestäjät sekä Suomessa että ulkomailla. Hankkeessa kehitettävä palveluinnovaatio tarjoaa tukea digitaalisten oppimisratkaisujen laadunvarmistukseen ja kansainvälistymiseen kustannustehokkaalla tavalla. Kehitys- ja arviointiprosesseissa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon digitaalisen oppimisen pedagogiset, sisällölliset, tietotekniset ja sosiokulttuuriset ulottuvuudet. Tutkimuslähtöisyyden lisäksi palvelun kansainvälistä arvoa lisää sen yhdistyminen vahvaan suomalaiseen koulutusosaamiseen.

 

Tekes rahoittaa hanketta Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -ohjelmassaan

Lisätietoja: 

Tiina Mäkelä  tiina.m.makela[a]jyu.fi

Veera Kenttälä veera.kenttala[a]jyu.fi