Systeemiset oppimisratkaisut

Oppimisratkaisujen suunnittelun ja käytön periaatteet

Tälle sivustolle kootaan ajankohtaista tietoa ja käytänteitä oppimisratkaisujen suunnittelemiseen ja käyttämiseen liittyen. Sisällön muodostaminen aloitettiin Systeemiset oppimisratkaisut -hankkeessa 2011-2015.
Oppimisratkaisu?
Oppimisratkaisulla tarkoitetaan esimerkiksi opetusta ja opiskelua tukevia sovelluksia kuten oppimispelejä ja kurssimateriaali-alustoja.

Oppimisratkaisujen suunnitteleminen (suunnittelun periaatteet) ja käyttäminen ovat keskeisiä aktiviteetteja nykyisin opiskelumateriaalien siirtyessä verkkoon ja digitaaliseen muotoon. Opetusta ja oppimista tukevan sovelluksen kehittäminen ja tällaisten teknologioiden tuominen luonnolliseksi osaksi oppimista voi kuitenkin olla haastavaa. Sivustolle kootut periaatteet voivat helpottaa ja tehostaa ratkaisujen suunnittelemista ja käyttämistä johdattamalla kehittäjät ja käyttäjät huomioimaan asioita, jotka vaikuttavat oppimiseen ja käytön helppouteen ja miellyttävyyteen. Vaikka periaatteiden noudattaminen voi olla aluksi työlästä, myöhemmin se kuitenkin säästää aikaa ja turhautumista.

Periaatteet perustuvat Systeemiset Oppimisratkaisut -hankkeessa tehtyyn monimenetelmäiseen tutkimukseen.

Suunnittelun periaatteet:

 

Konseptointi on ideoiden luomista ja niiden kehittämistä toteutettavaksi kokonaisuudeksi.

 

 

Käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteet auttavat luomaan käyttäjäystävällisiä ratkaisuja.

 

 

Käytettävyyden periaatteet ohjeistavat arvioimaan ja kehittämään ratkaisujen teknistä ja pedagogista käytettävyyttä.

 

 

Ohjelmistotestauksen periaatteet auttavat varmistamaan oppimisratkaisujen laatua.